برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مسائل معکوس و داده های بزرگ در علوم مالی
1395-07-05 06:05-15:45
30
صرفاً کارگاه مسائل معکوس(مختص اساتید و دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی) 300,000 ریال
8