برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کارگاه آموزشی

نوع عضویت شماره 1

600,000

ریال

نوع عضویت شماره 2

1,000,000

ریال

دانشجویان

300,000

ریال

اساتید

500,000

ریال

نویسنده

300,000

ریال

شرکت کننده آزاد

500,000

ریال

غیره

رایگان
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
login