برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کارگاه آموزشی

کارگاه مسائل معکوس و داده های بزرگ در علوم مالی(مختص اساتید و دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی)

600,000

ریال

کارگاه مسائل معکوس و داده های بزرگ در علوم مالی(سایر شرکت کنندگان)

1,000,000

ریال

صرفاً کارگاه مسائل معکوس(مختص اساتید و دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی)

300,000

ریال

صرفاً کارگاه داده های بزرگ در علوم مالی(سایر شرکت کنندگان)

500,000

ریال

صرفاً کارگاه داده های بزرگ در علوم مالی(مختص اساتید و دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی)

300,000

ریال

صرفاً کارگاه مسائل معکوس(سایر شرکت کنندگان)

500,000

ریال

عوامل اجرایی کارگاه(بدون پرداخت هزینه)

رایگان
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
login