برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

05 مهر 1395
06:05-15:45

0

ریال
صرفاً کارگاه مسائل معکوس(مختص اساتید و دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی)

300,000

ریال
ظرفیت: 30
شرکت کنندگان: 8
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.
login